سیستم اعلام حریق شامل تجهیزاتی مانند : آژیر آتش نشانی ، دتکتور دود ، شعله ، گاز و حرارت است . تجهیزات آذین برای خرید انواع این لوازم در کرج خدمت شماست.